صفحه اصلی


قرنهاست گلها و گیاهان دارویی عامل مهمی در درمان بیماری و تکمیل تندرستی ما هستند. حیوانات با غریزه ی طبیعی خود آموخته اند که چه گیاهی به درد می خورد و کدام گیاه دارویی است که مثلا در ثقل معده درمان موثری است و درد را شفا می بخشد، چنانکه امروز هم گربه ها و هم سگ ها وقتی احتیاج به درمان درد خود دارند در باغچه گیاه مخصوص خود را پیدا کرده و می خورند. در ایران کوه های سربه فلک کشیده، دشتهای وسیع و دره های عمیق، محل پرورش بهترین گیاهان دارویی بوده است و امروز هم بهترین گیاهان دارویی دنیا بدون هیچ اغراق و مبالغه گویی در سرزمین ما می روید و تازه به فکر افتاده ایم که از وجود گیاهان به طریق علمی و عملی استفاده کنیم.
در سالهای اخیر در اثر کتابهای بهزیستی و درمان طبیعی که چاپ و منتشر شده، استقبال عمومی از گیاهان وگلهای شفابخش شروع شده، زیرا گلها و گیاهان قرنهاست بیماریها و امراض را در انسان و حیوان و نباتات و هر موجود زنده ای معالجه و درمان کرده و شفا بخشیده است. حتی امروز هم اگر به کارخانه هایی که محصولات دارویی و آرایشی طبق علوم جدید تهیه می کنند وارد می شویم، می بینیم که تمام داروهایی که برای بدن بیمار، تهیه می شود اعم از مایع و جامد اساسشان گیاهان دارویی، مواد معدنی طبیعی و یا اعضای مختلف بدن حیوانات است.
مهمترین قسمتی که در بازدید از این گونه کارخانه ها توجه ما را جلب می کند قسمتگیاهان دارویی است که از آن استفاده های مختلف می شود و اساس معالجه با امراض را دربر می گیرد.
گیاهان دارویی برعکس داروهی شیمیایی اگر به مقدار اضافی و یا اشتباه در مورد مصرف هم استعمال شوند خطری ندارند و برعکس داروهای شیمیایی عکس العمل مسمومیت دربر دارند که در بسیاری موارد بسیار خطر ناک و وخیم است و گاهی موجب مرگ مصرف کننده می شود. با توجهی که بعد از انتشار کتابهای بهزیستی، و ردمان طبیعی با گاها و گیاهان شفابخش، مردم و مقامات دولتی کردند امروز در بیشتر فروشگاها و عطاری های تهران و شهرستانها، گلها و گیاهان دارویی بسته بندی شده و به معرض فروش و استفاده ی عمومی قرار گرفته است.

گزارش تخلف
بعدی